ภาพการทำงาน

บริการของเรา > บริการป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบเคมี

1. ระบบ SOIL TREATMENT (การฉีดพ่น) คือ การฉีดพ่นป้องกันปลวก ไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือทำให้ดินเป็นพิษ โดยเฉพาะพวกแมลงเม่าหรือนางพญาปลวกที่จะเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจึงเลือกใช้น้ำยาเคมี ที่มีคุณภาพพร้อมกับการตรวจเช็คให้ตามสภาพความเป็นจริงของปัญหา เข้ามาให้บริการฉีดพ่น SOIL TREATMENT เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านทั่วๆไปสร้างใหม่ คือหลังจากเทคานคอดิน ปรับหน้าดินพร้อมเทพื้นชั้นล่างจึงเรียกให้ทางบริษัทฯเข้า ไป บริการฉีดพ่นเคมีดังกล่าวหลังฉีดพ่นเคมีแล้วควรปิดพื้นทันที่หรือไม่ให้เกิน 3 วัน

ขั้นตอนปฏิบัติงานดั้งนี้
  1. บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดิน โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในอาคารและห่างจากตัวอาคาร1 เมตรโดยรอบ
  2. ฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร
  3. การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

2. ระบบ POST CONSTRUCTION SYSTEM (การเจาะพื้นอัดน้ำยา) คือ การเจาะพื้นเพื่อทำการอัดน้ำยาลงดิน สำหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วเป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวก เฉพาะจุดและบริเวณรอบๆ ของตัวอาคาร

ขั้นตอนปฏิบัติงานดั้งนี้
  1. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน หรือเฉพาะจุดที่คิดว่าจะมีปลวกขึ้น เพื่อป้องกันและทำลายรังปลวกที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคาร
  2. ดำเนินการอัดน้ำยาลงดิน โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง เจ้าหน้าฝ่ายบริการที่จะทำการตรวจเช็คทางเดินของปลวกภายในตัวอาคารบ้านเรือนเพื่อทำการฉีดเคลือบรอบฐานอาคารซ้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ทำรังภายในตัวอาคารบ้านเรือนได้ เน้นบนฟ้าเพดานหรือจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น
  3. หลังจากการทำบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าฝ่ายบริการจะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด
จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้น้ำยาเคมี ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้น และด้วยลักษณะทางชีวภาพ ของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตาย ลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวก ที่อยู่ภายในรัง ได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายยกรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ในการทำบริการครั้งแรกนั้น ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง เพื่อทำการอัดน้ำยาเคมีลงดิน ซึ่งจะเน้นจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยา แรงสูงและเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง หากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก