ภาพการทำงาน

บริการของเรา > จำหน่ายสายพันธ์แกะ

 

กิจการฟาร์ม จำหน่ายสายพันธุ์แกะลูกผสม ผู้ติดต่อ คุณ ครอง กิจการ โทร. 081-120-2039การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์แกะ หลักการผสมพันธุ์ มีข้อแนะนำดังนี้

 1. พ่อแม่ธุ์คัดเลือกจากที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี มีประวัติการให้ลูกแฝดสูง
 2. ห้ามนำพ่อแม่มาผสมกับตัวลูกของมันเอง
 3. ห้ามนำลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเอง

การจัดการเลี้ยงดูแกะ ช่วงวัยเจริญพันธุ์ (ระยะการเป็นสัตว์) แกะเริ่มวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3-4 เดือน ตัวเมียจะเป็นสัตว์ยอมให้ตัวผู้ขึ้นทับผสมพันธุ์ได้ ควรแยกลูกตัวเมียออกไปเลี้ยงเฉพาะในคอกตัวเมีย และจะให้ผสมพันธุ์กันเมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้พ่อแม่มีความสมบูรณ์พันธุ์ก่อน มิฉะนั้นอาจจะทำให้ตัวแม่ไม่พร้อมและเลี้ยงลูก น้ำนมน้อย ลูกที่เกิดอาจตัวเล็ก แคระแกรน และอ่อนแอตายได้

ลักษณะการเป็นสัตว์ของแม่แกะ สังเกตดูได้จาก
 • - อวัยวะเพศบวมแดง ชุ่มชื้น และอุ่น
 • - กระดิกหางบ่อยขึ้น
 • - จะยืนเงียบเมื่อตัวผู้หรือตัวอื่นมายืนประกบติด
 • - ไม่ค่อยอยู่สุขกระวนกระวายและไม่อยากอาหาร

แม่แกะมีวงรอบการเป็นสัตว์ทุก 17 วัน ส่วนต่าง 2 วัน แม่แพะมีวงรอบการเป็นสัตว์ทุก 21 วัน ส่วนต่าง 2 วัน

ช่วงการผสมพันธุ์ เมื่อเห็นแม่แกะเป็นสัตว์แล้ว ระยะที่เหมาะสมให้ตัวผู้ขึ้นทับคือ 12-18 ชั่วโมง หลังจากที่เห็นอาการการเป็นสัตว์

อัตราส่วนพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์
 • - พ่อหนุ่ม 1 ตัว ต่อแม่ 10-15 ตัว
 • - พ่ออายุ 2 ปีขึ้นไป 1 ตัว ต่อแม่ 20-30 ตัว

ข้อแนะนำ
 • 1. ไม่ควรนำพ่อผสมกับลูกตัวเมีย หรือลูกตัวผู้ผสมกับแม่ เพราะอาจทำให้ลูกที่เกิดขึ้นตัวเล็ก ไม่สมบูรณ์หรือลักษณะที่ไม่ดี พิการออกมา
 • 2. ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนพ่อพันธุ์ตัวใหม่ทุก 12 เดือน (แลกหรือขอยืมระหว่างฟาร์ม/หมู่บ้าน)
 • 3. ควรคัดแม่ที่ผสมไม่ติด 2 ครั้งออกไป
 • 4. ควรแยกเลี้ยงแม่ท้องแก่ และแม่เลี้ยงลูกไว้คอกต่างหาก เพื่อกันอันตรายจากตัวอื่น
ช่วงการอุ้มท้อง (ระยะอุ้มท้อง 150 วัน)
 • - สังเกตดูว่าแม่แกะอุ้มท้อง
 • - ไม่แสดงอาการเป็นสัตว์อีกหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้ว 17-21 วัน
 • - ท้องขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับ
 • - เต้านมและหัวนมขยายใหญ่ขึ้นจากเดิม

ช่วงระยะอุ้มท้องน้ำหนักแม่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5 กก. ดังนั้นควรเสริมหญ้า ถั่ว หรือพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ และเสริมอาหาร รำข้าว กากถั่วเหลือง หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แอ้ข้าวโพด และควรมีน้ำสะอาดวางให้กินเต็มที่ และคอกเลี้ยงควรแห้ง สะอาด พื้นคอกแข็งแรง ไม่ระแนงไม่ผุพัง เพื่อป้องกันการแท้งลูก