ภาพการทำงาน

บริการของเรา > บริการป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบวางท่อใต้อาคาร (ระหว่างปลูกสร้าง)

ระบบการวางท่อ คือ วิวัฒนาการใหม่ในการกำจัดปลวก ที่มีความมั่นคงถาวรสามารถใช้งานได้ยาวนานและส่งน้ำยาเคมีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวคานทั้งหมด ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นดิน ด้วยการอัดน้ำยาเคมีชนิดน้ำเข้าท่อ

วิธีการทำบริการด้วยระบบการวางท่อ...
  1. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูท่อ และทำเกลียวที่เจาะทุกรู ระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตรใส่หัวปล่อยสารเคมีตามรูที่เจาะทุกรูและปรับหัวปล่อยสารเคมีโดยให้รูที่ปล่อยสารเคมีอยู่ในทิศทางเดียวกันกับแนวท่อ
  2. ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มดำเนินงานได้หลังจากที่ช่างก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดิน และถอดแบบออกเรียบร้อย
  3. ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการวางท่อ ตามแนวคานชั้นล่าง ท่อที่วางจะต้องขนานติดด้านในรอบตัวอาคาร โดยให้ลงลึกจากคานด้านบน ปรับระดับของหัวปล่อยน้ำยาให้คว่ำลง หรือประมาณ 45 องศา จากพื้นดิน แล้วใช้เข็มขัดรัดท่อ ทำการรัดท่อให้ติดกับแนวคาน
  4. กำหนดจุดที่จะติดตั้งหัวอัดสารเคมี โดยความยาวของท่อ PIPE การติดตั้งหัวอัดน้ำยาเคมีจะห่างจากผนังของอาคารด้านนอก
  5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อก่อนการเทพื้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง โดยใช้เครื่องแรงดันสูงเทรดน้ำยา
  6. หลังจากการวางท่อและทดสอบประสิทธิภาพแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการอัดและพ่นน้ำยาเคมีลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร เพื่อการป้องกัน และกำจัดปลวกใต้ดิน ที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการเทพื้น คือ การป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นน้ำยาเคมีลงดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร