ภาพการทำงาน

บริการของเรา > บริการป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบไบโอออร์แกนิค

บิโอซีน พีวาย (BIOCIN-PY) สำหรับ กำจัดปลวก และแมลง ภายในบ้านและสวน

เลขที่ อย. วอส.355/2548

บิโอซีน พีวาย ใช้ป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงเช่น หมัด เห็บ ไรฝุ่น ตัวเลือด และอื่นๆ ที่เป็นพาหะนำโรคเหมาะสำหรับ ฉีดพ่นตามอาคารบ้านเรือ โกดังโรงงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล อนามัย

บิโอซีน พีวาย เป็นสารสกัดจากดอกไพรีทรัมซึ่งได้จากธรรมชาติ ออกฤทธิ์กับแมลง ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

สารออกฤทธิ์ ไพริทรินส์ 1 % w/v

วิธีใช้
ใช้บิโอซีน พีวาย 1 ลิตร ผสมน้ำ 19 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ในบริเวณที่มีปลวกและแมลง

บีโอซิน พีวาย สเปรย์ป้องกันและกำจัดเห็บ เหา หมัด สำหรับสัตว์เลี้ยง สารสกัดจากธรรมชาติ 100 %

เลขที่ อย. วอส.355/2548

บิโอซีน พีวาย สเปรย์ All in One ใช่สำหรับแมลงสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น เห็บ เหา หมัก ตัวเลือด ไรฝุ่น ซึ่งชอบอาศัยอยู่กับสุนัขหรือแมว เมื่อถูกกัดจะทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นแผลจนเกิดโรคสร้างความสกปรกให้กับสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังช่วยให้ขนของสัตว์เลี้ยงอ่อนนุ่ม

บิโอซีน พีวาย สเปรย์ เป็นสารสกัดจากดอกไพรีทรัมซึ่งได้จากธรรมชาติ ออกฤทธิ์กับแมลง ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

สารออกฤทธิ์ ไพริทรินส์ 0.05 % w/v

วิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้งาน ควรฉีดสารบริเวณที่นอนของสัตว์เลี้ยง โดยมีระยะการฉีดประมาณ 30 เซนติเมตรใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงถูกรบกวนจากเหา เห็บ และหมัด ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงถูกรบกวนจากไร ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทุก 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กับสัวต์เลี้ยงที่เกิดใหม่ ในกรณีจะพ่นบนตัวสัตว์เลี้ยง จะต้องระมัดระวังและ ฉีดพ่นในปริมาณที่ต่ำที่สุด วิธีเก็บรักษา
เก็บในที่แห้งและเย็น ให้ห่างจากเด็ก และอาหาร และเปลวไฟ ความร้อนและแสงแดด

บีโอซิน พีวาย สเปรย์ป้องกันและกำจัด แมลงสูตรอินทรีย์ชีวภาพ

เลขที่ อย. วอส.355/2548

บิโอซีน พีวาย สเปรย์ ใช่ สำหรับป้องกันและกำจัดแมลง เช่น มด ปลวก ยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงอื่นๆ

บิโอซีน พีวาย สเปรย์ เป็นสารสกัดจากดอกไพรีทรัม มีสารออกฤทธิ์ ไพรีทริน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์กับแมลง สารชนิดนี้สามารถไปทำลายระบบทางเดินหายใจของแมลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงและสัตรูพืช

สารออกฤทธิ์ ไพริทรินส์ 0.05 % w/v

วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้งานทุกครั้ง ฉีดใส่แมลงที่ต้องการกำจัดด้วยระยะห่างประมาณ 20 ซม. เพื่อให้สารกระจายตัวได้ดี และสามารถผ่านเข้าไปทำทำลายระบบทางเดินหายใจของแมลงได้อย่างรวดเร็ว

วิธีเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น ให้ห่างจากเด็ก และอาหาร และเปลวไฟ ความร้อนและแสงแดด