ภาพการทำงาน

บริการของเรา > บริการป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบชีวภัณฑ์ (อีพีเอ็นกำจัดปลวก)

ระบบชีวภัณฑ์ (อีพีเอ็นกำจัดปลวก) นวัตกรรมกำจัดปลวกโดยวิธี : ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก ไส้เดือนฝอย Steinernema สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย จัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีศักยภาพในการกำจัดปลวกทำลายเนื้อไม้ โดยไส้เดือนฝอยสามารถเจาะไขเข้าทางรูหายใจทางผิวหนังทวารหรือทางปากของปลวกจากนั้นไส้เดือนฝอยเคลื่อนตัวเข้าสู่กระแสเลือดและขับถ่ายแบคทีเรีย Xenorhabdus ที่สามารถสร้างสารพิษมีผลต่อปลวกเกิดอาการเลือดเป็นพิษและตายภายในเวลา 6 ชั่วโมง

ไส้เดือนฝอย สามารถนำมาใช้กำจัดปลวกในอาคารบ้านเรือนได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดโรคในพืช รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม

วิธีใช้ นำ 1. เทลงใน 2 และใช้แท่งไม้คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเหยื่อฆ่าปลวก เทลงใน 3 บริเวณช่องกลางของกล่อง ปิดฝาได้เป็นกล่องบรรจุเหยื่อฆ่าปลวกพร้อมใช้ นำไปตั้งวางตาทางเดินปลวกหรือในที่มืดอับชื้น หรือจุดที่พบเศษดินของปลวก ปล่อยให้ปลวกกินเหยื่อที่ผสมไส้เดือนฝอย โดยตรวจสอบทุก 15 วัน ถ้าเหยื่อหมดให้ทำการเปลี่ยนเหยื่อฆ่าปลวกใหม่ทุก 15 วัน จนกว่าไม่พบปลวกเข้ามากินเหยื่อ ในกรณีไม่พบภายใน 30 วัน ให้เปลี่ยนอาหารเหยื่อล่อใหม่และย้ายจุดติตั้ง