บริการของบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด

 • บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู และสัตว์พาหะ
 • บริการป้องกันและกำจัดปลวก
  • ระบบเคมี
   • ระบบ SOIL TREATMENT (การฉีดพ่น)
   • ระบบ POST CONSTRUCTION SYSTEM (การเจาะพื้นอัดน้ำยา)
  • ระบบวางท่อใต้อาคาร (ระหว่างปลูกสร้าง)
  • ระบบเหยื่อ (ตายยกรัง)
  • ระบบสมุนไพร (TERMINA OIL)
  • ระบบชีวภัณฑ์ (อีพีเอ็นกำจัดปลวก)
 • บริการแก้ปัญหานกพิราบ โดยระบบ "IPM" และจำหน่ายสินค้า
 • รับบริการออกแบบและสร้างบ้าน (แบบครบวงจร)

  จำหน่ายสินค้าของบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด

 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ขับไล่นกพิราบ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขับไล่สัตว์น่ารำคาญ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
 • จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควันและอุปกรณ์กำจัดแมลง
 • จำหน่ายสายพันธุ์แกะ

ภาพการทำงาน

บริษัท กิจการ เพสท์ คอนโทรล จำกัด ยินดีรับใช้ให้บริการ

บริการป้องกันและกำจัดแมลง
 • บริการป้องกันและกำจัดปลวก
  • ระบบเคมี ระบบ SOIL TREATMENT (การฉีดพ่น) / ระบบ POST CONSTRUCTION SYSTEM (การเจาะพื้นอัดน้ำยา)
  • ระบบวางท่อใต้อาคาร (ระหว่างปลูกสร้าง)
  • ระบบเหยื่อ (ตายยกรัง)
  • ระบบสมุนไพร (TERMINA OIL)
  • ระบบชีวภัณฑ์ (อีพีเอ็นกำจัดปลวก)
  • ระบบไบโอออร์แกนิค
 • บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน สัตว์พาหะต่าง ๆ
 • จัดจำหน่ายเครื่องดักจับแมลงบิน/ เครื่องดักจับยุง
 • จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดแมลง/ เครื่องมือ
 • จำหน่ายเครื่องดักแมลงบิน
 • จำหน่ายเครื่องดักจับยุง
อ่านต่อ

บริการแก้ปัญหานกพิราบ

บริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจลไล่นก Clear Bird ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาและด้านการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ทางบริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา - แนะนำ – บริการแก้ไขปัญหา เช่น การสำรวจ การตรวจสอบ การวางแผนงาน การประเมินผล พร้อมการจัดทำใบรายงานผล (Services Report) เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน GMP , HACCP , TFQS , ISO ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ในแต่ละบริการที่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของแต่ละสถานที่ เพื่อทำให้นกพิราบและสัตว์รบกวนต่าง ๆ จะไม่สามารถเรียนรู้เพื่อปรับตัวได้จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสร้างความรำคาญและความเสียหายจากนกพิราบ ได้ผลเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้าทำบริการให้มีความคล่องแคล้ว รวดเร็วและชำนาญต่อการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งบริการแก้ไขปัญหานกพิราบนี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำร้ายนกหรือฆ่านก แต่ใช้การรบกวนประสาททั้ง 4 ของนกซึ่งได้ระยะเวลานาน คือ การได้ยิน การมองเห็นการดมกลิ่น การสัมผัส ซึ่งจะทำให้นกเกิดความรู้สึกรำคาญ หวาดกลัว ไม่ปลอดภัย และไม่อยากจะอยู่บริเวณนั้นอีกต่อไป และยังขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ หากใช้อุปกรณ์ 2-3 อย่างรวมกัน หรือการรับบริการแก้ไขปัญหานกพิราบแบบผสมผสาน จะเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการขับไล่นกได้ดียิ่งขึ้น

ทางบริษัท กิจการเพสท์ คอนโทรล จำกัด (KIDJAKARN PEST CONTROL CO.,LTD) ยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันสัตรว์สร้างความรำคาญ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ส่งคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิครบกวนประสาทหู เช่น สุนัข หนู ค้างคาว กระรอก ฯลฯ เพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญแก่มนุษย์ เครื่องไล่หนู (Transonic Pro) ใช้สำหรับป้องกันหนูแมลงสาบ ค้างคาว กระรอก ฯลฯ เครื่องป้องกันสุนัขเห่า (Bark Free) มี 2 รุ่น ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ที่จะป้องกันเครื่องไล่สุนัข (Yard Gard) ใช้สำหรับป้องกันสุนัขสัตว์อื่นๆ ติดตั้งง่ายเพียงเสียบปลั๊กไฟบ้าน สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการทำงานได้ตามต้องการ